Lampe Berger Antibacteria

Ползите на марката LAMPЕ BERGER

По-чист и парфюмиран въздух във вашия дом.


По-чист въздух

LAMPЕ BERGER Fragnances За разлика от всяка друга система, която само замаскира миризмите, дифузната система на лампите BERGER използва каталитична оксидация, за да премахне молекулите отговорни за тютюневия мирис и този при готвене, както и други, като по този начин пречиства въздуха в дома.
-топлината, която се отделя при катализата привлича и унищожава молекулите на лошите миризми;
-катализатора на дюзата/горелката поддържа оксидацията на тези молекули и предотвратява тяхното свързване отново.

Експертизата е срещнала силна необходимост, ясно изразена от потребителите, като една от причините за покупка била: да се унищожат неприятните миризми и да се пречисти въздуха в дома.


Парфюмиран въздух в дома

Ароматите за дома на LAMPЕ BERGER предлагат изключителни ползи, които носят благополучие и удоволствие във вашия дом:
-уникално качество на ароматите в пирамидата: ноу-хауто на LAMPЕ BERGER, патентована иновация, позволява изключително фина дифузия на парфюмите за дома, която гарантира бързо, хомогенно и продължително ароматизиране. Това тройно действие няма подобно.
- Не се откриват замърсители на въздуха в помещението докато се ползва лампата BERGER, като: бензен, толуен, етил бензен, ксилен, а също така и стирен, нафталин, формалдехид и ацеталдехид.


Предмети, които декорират вашия дом, признати в света на изкуството и декорацията

-един век на оригинални произведения, създадени от най-великите дизайнери.

 

Продукт „Анти Бактерия”

LAMPE BERGER „Анти-Бактерия” е анти-микробен продукт, който съдържа активна съставка, Бифенил-2-ол, която осигурява изпробвана ефективност срещу микроорганизми намиращи се във въздуха - бактерии, плесени, ферменти .

Lampe Berger Antibacteria


2 минути горене и 30 минути на дифузия са достатъчни за:

•Елиминиране на 90% от H1N1 вируса на заразени повърхности: ефективност от 93,68% при H1N1 вирус, наблюдавана след 30 минутна дифузия на анти-бактериалния продукт с лампа BERGER, потвърдено от изследвания, извършени от Института по Микробиологични изследвания (Франция)*


* Тестовете от Института по Микробиологични изследвания (Франция, септември 2009) доказват, че при изпаряване на субстанцията „Анти-Бактерия” от лампа BERGER, при влизане в контакт с повърхности, причинява унищожаване на 93,68% от H1N1 вируса след около 2 часа.
Въпреки своята голяма ефикасност, продукта „Анти-Бактерия” на лампи BERGER не е вируциден, защото не се постига 99.99% унищожаване, изисквано за да бъде даден продукт класифициран като вируциден /т.е. като агент, който неутрализира или унищожава вируса/.

• Ограничаване на разпространението на микроорганизмите - бактерии, плесени и ферменти - в продължение на няколко часа след употреба на продукта „Анти-Бактерия” на лампите BERGER и значително засилване на защитата срещу рискове, свързани с наличието на микроорганизми във въздуха.