Lampe Brger - Инструкция за ползване

 

Лампите BERGER – гаранции за безопасна работа

За да дишате по-здравословен въздух във вашия дом, производителят LAMPE BERGER гарантира:

-редовно тестване на суровите материали;
-високо фармацевтично качество на алкохола;
-концентрация на парфюма съобразена със специфични норми, които са по-строги от изискванията на Европейската фармакопея и Международната Парфюмна Асоциация /IFRA/;
-тестване от независима лаборатория с международна известност на анализите на летливите органични съставки емитирани по време на дифузията, които потвърждават отсъствието на бензен, толуен, етил-бензен и ксилен във въздуха*

Антибактериални качества позволяващи пречистването на въздуха по време на дифузното действие на лампите BERGER.

Оптимално дифузионно качество на ароматите във въздуха.

За да се гарантира правилното функциониране на вашите лампи BERGER, нашите парфюми за дома не трябва да се миксират и трябва да бъдат използвани ексклузивно с горелката Air Pur System 3C®.

* Тестове регулярно провеждани от Националната Тест Лаборатория.